Všeobecné obchodné podmienky

I. Ochrana osobných údajov


Osobné údaje, ktoré od vás vyžadujeme, využívame výhradne pre vnútornú potrebu v súvislosti s plnením záväzkov vyplývajúcich z objednávky a neposkytujeme ich tretím osobám. S vašimi osobnými údajmi pracujeme iba a výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.


Vaše osobné údaje sú u nás zabezpečené proti zneužitiu a bez prístupu tretej strany a nebudú inak komerčne využívané.
Na ochranu osobných údajov kladieme najväčší dôraz!


II. Spôsob objednania tovaru


Tovar si môžete objednať priamo na našich stránkach respektíve prostredníctvom našej e- mailovej adresy. Vašou povinnosťou je uviesť všetky povinne označené údaje v objednávkovom formulári.


III. Povinnosti predávajúceho


Predávajúci je povinný:

 • Dodať množstvo a druh tovaru za platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky
 • Dodať vhodne zabalený tovar, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy


Predávajúcinezodpovedá za:

 • Nedodanie tovaru z dôvodu nesprávne uvedenej adresy
 • Oneskorené dodanie tovaru, ktoré je spôsobené poštou


IV. Povinnosti kupujúceho


Kupujúci sa zaväzuje:

 • Prevziať objednaný tovar, skontrolovať druh a počet objednaného tovaru na základe priloženej faktúry a v prípade nezrovnalostí to nahlásiť
 • Zaplatiť za tovar kúpnu cenu platnú v deň odoslania objednávky
 • V prípade, že kupujúci neprevezme zásielku, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť si nárok na náhradu škody vo výške 5€.


V. Dodacie podmienky

Minimálna hodnota objednávky je 5€. K tovaru je účtované poštovné a balné vo výške 3,90€. Pri objednávkach nad 50€ je poštovné a balné zdarma. Tovar Vám bude poslaný na doručovaciu adresu uvedenú v objednávke Slovenskou poštou.

VI. Termín dodania

Vybavovanie objednávok je priebežné. Odo dňa prijatia objednávky je maximálna dodacia lehota 5 pracovných dní ( ODOSLANIE POŠTOU). Po odoslaní je kupujúcemu zaslaný oznam s podacím číslom zásielky. Obvykle je objednávka doručovaná v kratšej dobe.


V prípade, že nebude možné tovar zaslať s vyššie uvedenou lehotou z dôvodov ako je vypredanie zásob, stiahnutie tovaru z predaja, Vás budeme okamžite informovať.

VII. Zrušenie objednávky

Objednávku je možné zrušiť do 24 hodín na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. . Obratom Vám pošleme potvrdenie o zrušení objednávky.


VIII. Vrátenie tovaru

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) máte právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote váš list o odstúpení od nákupu tovaru spolu s originál dokladom o kúpe doručený predávajúcemu. List môže byť priložený k tovaru, doporučujeme Vám ho poslať doporučenou poštovou zásielkou. Odstúpenie od zmluvy nemôže byť uskutočnené elektronickou formou komunikácie.

Postup:

 1. Tovar nám prosím zašlite najneskôr do 7 dní od doručenia.
 2. Priložte list o odstúpení od kúpy tovaru, kde uvediete
  • Vaše meno, adresu a telefónne číslo,
  • v prípade, že požadujete vrátiť peniaze na účet, tak uveďte číslo účtu, v prípade, že si prajete vrátiť peniaze formou poštovej poukážky, uveďte nám danú skutočnosť do priloženého listu,
  • číslo faktúry,
  • Váš podpis a dátum.
 3. Späť s tovarom nám zašlite aj originál doklad o kúpe.
 4. Tovar zasielajte v pôvodnom obale /v pôvodnej krabici, alebo inom pôvodnom balení/,nepoškodený a tak aby sa pri doručení nepoškodil.
 5. Adresa pre doručenie : Ing.Ladislav Černý, Rovniankova 22, Bratislava 851 02


Suma, ktorá Vám bude vrátená nezahŕňa výšku už zaplateného poštovného.


Prosím, neposielajte tovar na dobierku ! Tovar zaslaný na dobierku neprevezmeme a vráti sa Vám späť, čím Vám vznikajú zbytočné náklady na poštovné.


Podľa spomínaného zákona sme vám povinní vrátiť sumu zaplatenú za tovar najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, avšak bežne vybavujeme vrátenie platieb v dobe kratšej ako 15 dní prevodom na váš bankový účet.

 

IX. Reklamácie, Alternatívne riešenia sporov

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm - See more at: https://www.podnikajte.sk/pravo-a-legislativa/c/2519/category/zakonne-povinnosti-podnikatela/article/povinnosti-eshop-2016.xhtml#sthash.CsPhBt7N.dpuf